SZEROKI
WACHLARZ
USŁUG

Oferujemy pełen zakres
usług księgowo – podatkowych.

Usługi
kadrowo-płacowe

Oferujemy Państwu także szeroki wachlarz usług kadrowo-płacowych. Dzięki naszemu wsparciu wszelkie kwestie księgowe związane z zatrudnieniem pracowników i systemem płacowym w Państwa firmie będą funkcjonowały sprawnie i terminowo. Oprócz przygotowania dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz prowadzeniem akt osobowych.
 • Sporządzanie list płac osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych,
 • Bieżąca informacja o kwotach podatków i składek ZUS do zapłacenia za dany okres rozliczeniowy,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Sporządzania dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • Wystawiania świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS;
 • Sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4-R, PIT-8AR, PIT-11)
 • Sporządzanie deklaracji PFRON,
 • Sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • Monitoring badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych;
 • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Obsługa kontroli US i ZUS,
 • Wsparcie merytoryczne w procesach rekrutacyjnych.

Raporty i Analizy
Finansowe

Celem naszego biura jest dostarczenie klientom aktualnych, kompletnych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa tak, aby ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych oraz umożliwić elastyczne dostosowanie się do zmian w otoczeniu gospodarczym.

Zakres usług elastycznie dostosowujemy do potrzeb Klienta.
Zapraszamy do współpracy!

biuro rachunkowe środa wielkopolska, kórnik
 • Kontrola realizacji celów finansowych – raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa co miesiąc – zawierające wynik finansowy, kwoty zobowiązań budżetowych oraz stan należności i zobowiązań
 • Sprawozdania do centrali przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym – zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej,
  budżetowanie i raportowanie realizacji budżetu,
 • Informacje o zmianach w przepisach podatkowych – dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
 • Biznes Plany, analizy finansowe i ekonomiczne,
 • Raporty menedżerskie – raporty zgodne z indywidualnymi wymaganiami – z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych i specyfiki przedsiębiorstwa,
 • Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • Kontrola płynności finansowej

Skup się na Rozwoju
własnej firmy
– my zajmiemy się resztą!

Pozostałe Usługi

 

Kompleksowo zajmiemy się dokumentacją Państwa Firmy.

 

Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów. Oprócz podstawowych usług księgowych, sprawozdawczych i kadrowo-płacowych oferujemy także niezbędną dla każdego przedsiębiorstwa obsługę, związaną z jego rejestracją, windykacją i operacjami finansowymi.

KRS, CEiDG

Rejestracja Firmy w KRS i CEiDG

US, PIP, REGON, ZUS

Zgłoszenie w US, PIP, REGON-ie, ZUS-ie

Dokumentacja

Przygotowywanie obiegu dokumentacji księgowej i kadrowo-płacowej

Faktury VAT i przelewy

Wystawianie faktur sprzedaży; przygotowanie przelewów oraz ich elektroniczna wysyłka

Regulaminy

Tworzenie regulaminów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, czy też wynikających z przepisów prawa.

Procedury

Opracowanie polityki księgowości oraz instrukcji obiegu dokumentów księgowych

Archiwizacja

Archiwizowanie i przechowywanie dokumentów;

Windykacja

Windykacja należności

Wnioski Kredytowe

Sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych;

Sprawozdania

Sporządzanie dodatkowych sprawozdań, ewidencji, zestawień (nie wynikających z ksiąg rachunkowych) na życzenie Klienta

Skontaktuj się z nami

ODDZWONIMY DO CIEBIE

Biuro księgowe
Gądki, Kórnik, Środa Wielkopolska,
Swarzędz, Kostrzyn,
Pełna księgowość, Spółki z o.o.

NIP: 773-109-76-09
Tel.: 602 347 503
E-mail: biuro@taxaway.pl

OBSZAR DZIAŁANIA

biuro księgowe, księgowość Środa Wielkopolska, Gądki, Kórnik, Swarzędz

PANEL KLIENTA

Szyfrowany dostęp 24h, 
do swoich danych i dokumentów online 
z każdego miejsca na świecie, również przez telefon!

Call Now Button